www.hsv.se

Bluffuniversitet

Dekorationsbild
Antalet falska examensbevis och falska universitet, så kallade bluffuniversitet, har ökat i samma takt som Internet och ny informationsteknik har revolutionerat vårt sätt att hantera och dokumentera information. Uppskattningsvis fyrdubblades antalet bluffuniversitet på Internet mellan 2000 och 2004 till 800 stycken. Det är oklart hur många bluffuniversitet som faktiskt existerar idag. Utbildningsbedrägerierna drabbar universitet och högskolor, anställda och arbetsgivare.

Vad är ett bluffuniversitet?


En organisation eller enskild person som utfärdar och säljer falska eller värdelösa betygshandlingar utan att ställa egentliga krav på studier och utan att någon erkänd myndighet eller organisation utövar tillsyn över verksamheten, betraktar Högskoleverket som ett bluffuniversitet (eng. degree mill).
 
Bluffuniversiteten flyttar runt, byter skepnad och uppger att de är ackrediterade (erkända) av organisationer som de själva har hittat på. Många bluffuniversitet existerar enbart på internet och kan bara kontaktas via e-post. Ofta presenterar de sig själva som moderna och flexibla universitet som erbjuder distansstudier online.

Så här känner du igen ett bluffuniversitet:

 • Universitetet uppger antingen att de är ackrediterade av en icke-erkänd organisation eller så tonar de ned betydelsen av ackreditering. (För förteckningar över erkända ackrediteringsorganisationer, se Bluffuniversitet och falska examensbevis s. 39-40.) PDF
 • Namnet på universitetet är snarlikt namnet på ett riktigt universitet i USA eller England, t.ex. "Oxford International University" — inte att förväxlas med det riktiga University of Oxford. Universitetet kan heta något på "American" och/eller "International", t.ex. "American World University".
 • Universitetet uppger en adress i ett område/land med svag lagstiftning inom utbildningsområdet, t.ex. i de amerikanska delstaterna Hawaii, Louisiana och Wyoming eller på mindre öar i Karibien och Stilla Havet.
 • Universitetet byter ofta adress och flyttar från delstat till delstat och land till land.
 • Universitetets adress är påhittad eller missvisande.
 • Universitetet saknar fysisk adress och kan endast kontaktas via e-post eller fax.
 • Antagningskraven är minimala.
 • Universitetet understryker på sin hemsida att det inte rör sig om ett bluffuniversitet.
 • Prisuppgifter avser kostnaden för betygshandlingarna — inte terminsavgiften.
 • Enbart arbetslivserfarenhet ligger till grund för examen.
 • Examenskraven är minimala och examen erhålls inom kortare tid än normalt (ibland inom några dagar).
 • Bild på betygshandlingarna förekommer på universitetets hemsida.
 • Logotyper från kända kreditkortsföretag är synliga på hemsidan.
 • Betygshandlingarna kan antedateras, det vill säga de förses med ett tidigare examensdatum än det verkliga.
 
Vänligen notera att detta är en checklista. Detta betyder inte att alla punkter måste stämma för att det ska röra sig om ett bluffuniversitet. Det betyder inte heller att det rör sig om ett bluffuniversitet om endast någon eller några av dessa punkter skulle stämma.  

 

Studenter luras att betala dyrt


Verksamheten omsätter årligen miljardbelopp. Seriösa studenter blir lurade at köpa dyra distanskurser från bluffuniversitet eller luras att köpa examensbevis baserade på falska test. När bluffen uppdagas är inte examen värd något.

 

Vad gör Högskoleverket?


Högskoleverket arbetar för att uppmärksamma problemet med bluffuniversitet. Detta sker bland annat via olika konferenser för högskolor och universitet samt arbetsgivare.

Läs mer i rapporten Bluffuniversitet och falska examensbevis — Sverige och världen »PDF

Läs även Högskoleverkets skrivelse om att lagskydda benämningarna "högskola" och "universitet" »PDF

Senast uppdaterad: 2010-09-14
Kontaktperson: Erik Johansson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se