ENIC-NARIC Sverige, Högskoleverkets bedömning

Högskoleverket har lagts ner. Bedömning av utländsk högre utbildning har därför gått över till den nya myndigheten Universitets- och högskolerådet, www.uhr.se.

Du kan ansöka om bedömning om:

  • du har en utländsk högskoleutbildning på minst två år
  • utbildningen och högskolan är erkänd som högre utbildning
  • utbildningen är fullföljd och avslutad
  • utbildningen inte leder till ett reglerat yrke - läs mer under Reglerade yrken

Om du vill få din utbildning bedömd ska du skicka en ifylld ansökningsblankett och vidimerade kopior av dina betyg till:

Högskoleverket
ENIC-NARIC Sverige
Box 7851
103 99 Stockholm

Kostnadsfri bedömning


Bedömningen är gratis. En bedömning tar vanligtvis cirka fyra månader från det att alla handlingar har kommit in till ENIC-NARIC Sverige. Resultatet av bedömningen är ett utlåtande, som innebär ett erkännande av din utbildning. Det är möjligt att söka jobb utan att ha ett utlåtande. Om en arbetsgivare behöver information om dina utbildningsmeriter medan du väntar på ett utlåtande, kan arbetsgivaren vända sig till oss för att snabbt få ett underhandsbesked.

I vissa fall kan ENIC-NARIC Sverige inte bedöma hela din utbildning, och i andra fall kan inget utlåtande utfärdas. Läs mer om bedömningskriterierna på sidan "Så går det till".

Till ansökningsblanketten »

Vilken information behöver du skicka in?


Vilket land du studerat i påverkar vilken information vi behöver för att bedöma din utbildning. Via länken listan får du information om vad du ska skicka in beroende på vilket land du har läst i. Läs också den generella informationen om vilka dokument vi behöver under "Skicka med" i vänsterspalten.

Tidigare bedömningar av utländska utbildningar


I databasen kan du söka bland erkända utländska utbildningar som baserar sig på bedömningar från och med 2007. Sedan den 2 april 2012 utgår ENIC-NARIC Sverige från en ny bedömningsmetod, som i större utsträckning bygger på Lissabonkonventionen. 

Sök tidigare bedömningar »

Bedömningar gjorda före den 1 juli 2008 utgår från:

Från den 1 juli 2008 följer värderingar bestämmelser i:

    
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se