Sök tidigare utlåtanden i ENIC-NARIC-databasen

I databasen nedan kan du söka bland bedömningar gjorda från och med 2007. Våra bedömningar baseras på Högskoleförordningen (SFS 1993:100) och Förordningen för Sveriges lantbruksuniversitet (1993:221).

Till tidigare utlåtanden - ENIC-NARIC-databasen »

Bedömningen baseras på den sökandes egna betygshandlingar. Tänk på att innehåll och längd i en utbildning kan variera även om den är från samma universitet och genomförd vid samma tidpunkt. Bedömningarna kan därför bli olika. Databasen ger dock besked om att utbildningen uppfyller ENIC-NARIC Sveriges bedömningskriterier. Bedömningen uttrycks i termer av svenska examina och inte i poäng. Bedömningen innebär inte att man får en svensk examen.

Bedömningar gjorda efter april 2012 utgår från en ny bedömningsmetod. Bedömningar gjorda före den 1 juli 2008 utgår från en tidigare examensordning.

Läs mer om vilka kriterier som ligger till grund för bedömningarna »

Kontakt: enic-naric.sverige@hsv.se

Senast uppdaterad: 2012-05-24
Kontaktperson: Marie Lundberg, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se