filosofie magisterexamen
  
Degree of Master of Arts (60 credits)

    
Degree of Master of Science (60 credits) 

Definition:

Anmärkning:

Den engelska översättningen av den svenska examensbenämningen är utarbetad med utgångspunkt i Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2009:2–4, med ändringar i HSVFS 2012:1–3, samt rekommendationer från SUHF.

Annan sökterm:

Jämför:

Hänvisningar:

Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2009:2–4PDF
Högskoleverkets föreskrifter HSVFS 2012:1–3PDF