Analys av lärosätenas utbildningsutbud

Högskoleverket har haft i uppdrag av regeringen att analysera utbildningsutbudet vid respektive universitet och högskola. Analysen innehåller en redovisning av fördelningen mellan bland annat kurser och program, olika ämnen och examina, deltids- och heltidsstudenter samt distansstudenter. Statistiken är fördelad på ålder och kön bland studenterna. Utöver de i uppdraget efterfrågade uppgifterna redovisas också nybörjare i högskoleutbildning — per lärosäte — fördelade på åldersgrupper och ämnesområden.

Uppdraget redovisades till regeringen den 22 mars 2011.

Se sammanställningen för respektive högskola »Excel 2007
Se sammanställningen för respektive universitet »Excel 2007

Se även en analys med kommentarer för varje universitet och högskola »PDF

Senast uppdaterad: 2011-03-29
Kontaktperson: Lena Eriksson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se