Statistiska analyser

Här hittar du Högskoleverkets analyser av statistiken om universiteten och högskolorna. Analyserna är tänkta att användas som beslutsunderlag för riksdag och regering i frågor om universitet och högskolor. De kan också vara en bra informationskälla för universitet och högskolor samt allmänheten med flera.

Du hittar analyser av alla tänkbara områden inom högskolan.

Om du klickar på länken nedan får du upp alla analyser från och med 2002 som finns i Högskoleverkets publikationsdatabas. Bläddra nedåt på sidan så ser du alla sökträffarna.

Analyser från och med 2002 »

Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se