Utbildning på forskarnivå.

Här kan du ta del av statistik om utbildning på forskarnivå, till exempel statistik om vetenskapsområden och forskningsämnen.
  1. Välj område i vänstermenyn. Under varje område finns många uppgifter och du kan precisera urvalet för den statistik du vill se.
  2. Klicka sedan på Visa resultat så visas statistiken.

Du kan också välja Resultat i Excel om du vill se uppgifterna i ett excelark som du kan spara/bearbeta.

Om du vill ha mer information om de begrepp som statistiken bygger på klickar du på Information om uppgiften.

Kontaktperson: Jan-Åke Engström, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se