Statistik från andra källor

Statistik för olika områden finns även tillgänglig från andra källor.
Du kan även ta del av statistik om högskolornas verksamhet från Statistiska centralbyrån (SCB), Verket för högskoleservice (VHS) och Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Sökande/antagna


Statistik över antalet sökande och antagna till olika utbildningar finns på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats. Statistik om sökande och antagna finns även på Verket för högskoleservices (VHS) webbplats.

Till statistik om sökande och antagna på SCB:s webbplats (nytt fönster)

Till statistik om sökande och antagna på VHS webbplats (nytt fönster) »

Studenter


Statistik om studerande bland annat sökande, nybörjare, registrerade och examina vid universitet och högskolor finns på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Till statistik om studenter på SCB:s webbplats (nytt fönster) »

Forskarstuderande


Uppgifter om forskarstuderande finns också på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Till uppgifter om forskarstuderande på SCB:s webbplats (nytt fönster) »

Personal vid universitet och högskolor


Uppgifter om personal finns på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Till uppgifter om personal på SCB:s webbplats (nytt fönster) »

Forskning vid universitet och högskolor


På Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats finns statistik om forskning och utveckling inom universitets- och högskolesektorn.

Till statistik om forskning på SCB:s webbplats (nytt fönster) »

Studiestöd


Statistik om beviljande av studiestöd och återbetalning av studiestöd finns på Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats.

Till statistik om studiestöd på CSN:s webbplats (nytt fönster) »

Utbildning och arbetsmarknad


Analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad finns på Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats.

Till analyser och prognoser om utbildning och arbetsmarknad finns på SCB:s webbplats (nytt fönster) »

Utbildningsnivån i Sverige


På Statistiska centralbyråns (SCB) webbplats finns statistik om utbildningsnivån i Sverige.

Till statistik om om utbildningsnivån i Sverige på SCB:s webbplats (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2012-08-21
Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se