Sökandetryck

Här kan du läsa statistik om sökande (inklusive obehöriga), platser och sökandetryck på de utbildningsprogram där Universitets- och högskolerådet, UHR (tidigare Verket för högskoleservice, VHS) sköter antagningen. Uppgifterna redovisas per utbildningsprogram, högskola och termin. Du kan välja att se sökandetrycket för ett visst utbildningsprogram på samtliga högskolor och universitet. Du kan också välja att se statistik för samtliga utbildningsprogram vid ett universitet eller en högskola.
 
OBS! Du kan välja att visa statistik till och med våren 2007 eller från och med hösten 2007. Statistiken är uppdelad så på grund av att utbildningsstrukturen och antagningsprocessen har ändrats.
Kontaktperson: Jan-Åke Engström, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se