Högskolornas examinationsmål

Högskolorna förväntas kunna examinera ett visst antal studenter varje år i förhållande till verksamhetens storlek och budget. Det regleras genom att alla statliga univers it et och högskolor får ett utbildningsuppdrag av regeringen för varje budgetår. Här kan du läsa statistik om hur många studenter varje högskola har fått i uppdrag att examinera och hur många de faktiskt har examinerat, under olika tidsperioder.

Högskolor med enskild huvudman får inga utbildningsuppdrag, till exempel Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping, men regeringen kan ange examensmål för högskolan i det avtal som finns upprättat mellan lärosätet.  

Klicka på länkarna nedan så visas excelark med statistik för respektive period. På fliken "information" i arket finns förklaringar till de begrepp som används.

Visa resultat för examina enligt utbildningsuppdrag för 1993/94 - 1995/96  Excel
Visa resultat för examina enligt utbildningsuppdrag för 1997 - 1999 Excel
Visa resultat för examina enligt utbildningsuppdrag för 2001 - 2004 Excel

Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se