Översiktstabeller

I översiktstabellerna kan du läsa färdiga sammanställningar av vissa efterfrågade uppgifter med begränsade möjligheter till urval (nettosammanställningar, biblioteksuppgifter och examinationsmål). Välj i vänstermenyn vilken statistik du vill läsa.

Ett urval av uppgifter redovisas för varje högskola. Uppgifterna är hämtade från respektive område i Högskoleverkets NU-statistikdatabas. Klicka på Information om uppgiften så visas förklaringar till de begrepp som används i statistiken.

Välj Alla högskolor eller en specifik högskola och klicka på Visa resultat. Om du klickar på Resultat i Excel visas samma statistik i ett excelark som du kan spara/bearbeta.

Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se