Jämställdhet

Här kan du ta del av Högskoleverkets statistik om andelen kvinnor och män i utbildning på grund- och avancerad nivå (tidigare grundutbildning) vid universitet och högskolor. Uppgifterna visas för yrkesexamensprogram eller kurser inom olika ämnen. Du kan jämföra uppgifter mellan universitet och högskolor. Du kan också jämföra mellan olika år och med uppgifter för riket totalt.
  1. Välj kalenderhalvår, välj Alla högskolor eller en specifik högskola och välj ämne eller utbildningsprogram.
  2. Ange därefter hur du vill att uppgifterna ska presenteras och klicka sedan på Visa resultat.

Du kan också välja Resultat i Excel om du vill läsa uppgifterna i ett excelark som du kan spara/bearbeta.

Om du vill ha mer information om de begrepp som statistiken bygger på klickar du på Information om uppgiften.

SCB:s jämställdhetsstatistik


Hos Statistiska centralbyrån, SCB, hittar du aktuell statistik kopplad till ett övergripande jämställdhetsmål samt statistik inom några fördjupningsområden.

Läs mer om jämställdhet på SCB:s webbplats »

Kontaktperson: Jan-Åke Engström, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se