www.hsv.se

Grundnivå och avancerad nivå

Här kan du ta del av statistik om studier på grundnivå och på avancerad nivå, till exempel statistik om ämnen, utbildningsområden och yrkesprogram.
  1. Välj område i vänstermenyn. Under varje område finns många uppgifter och du kan precisera vilken statistik du vill se.
  2. Klicka sedan på Till urval så kan du välja Alla högskolor eller en specifik.
  3. Därefter klickar du på Visa resultat, så visas statistiken.

Du kan också välja Resultat i Excel om du vill se uppgifterna i ett excelark som du kan spara/bearbeta.

Om du vill ha mer information om de begrepp som statistiken bygger på klickar du på Information om uppgiften.

Kontaktperson: Jan-Åke Engström, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se