Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

Y

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Yrkesexamen Examen med viss yrkesinriktning som specificeras i examensordningen. Yrkesexamina omfattning kan variera från 60 till 330 högskolepoäng. HF bilaga 2 SLU-F
Yrkesprogram   Se Utbildningsprogram  
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se