Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

R

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Reell kompetens Form av grundläggande eller särskild behörighet som innebär att sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Behörighet genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller annan omständighet som ger förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. HF 7 kap. 5.5 §, 8.2 §, 28.2 §, 31,2 §
Registrering av doktorand Dokumentation i studieregistret av doktorands avsikt och rätt att, under den kommande perioden (halvåret), delta i utbildningen.   Ladok
Registrering av student Dokumentation i studieregistret av en students avsikt och rätt att delta i kurs på grund- eller avancerad nivå vid visst kurstillfälle. Registrering på kurs sker terminsvis under kursens tidsperiod. Ladok
Registrering av student - för första gången registrerad (FFG-reg.) på kurs Dokumentation i studieregistret av en students avsikt och rätt att för första gången delta i kurs (motsv.) under en viss period. Registreringen är resursgrundande. Se Helårsstudenter SFS 1993:1153 2 kap. 3 § Ladok
Registrering av student - fortsättningsregistrering (FO-reg.) på kurs Dokumentation i studieregistret av en students avsikt och rätt att, inom ett visst kurstillfälle som pågår under flera terminer, fortsatt delta i studierna i detta kurstillfälle under kursperioden. FO-reg. av en student förutsätter att studenten har en tidigare FFG-reg. i detta kurstillfälle. Registreringen är resursgrundande. Se Helårsstudenter SFS 1993:1153 2 kap. 3 § Ladok
Registrering av student - omregistrering (OM-reg.) på kurs Dokumentation i studieregistret av en students tillåtelse att delta i samma undervisning (motsv.) en andra, tredje etc. gång. Ej resursgrundande. Ladok
Registrering av student - FFG-registrering på hel termin inom utbildningsprogram Dokumentation i studieregistret av en students avsikt att för första gången följa viss termin inom utbildningsprogram. Används som hjälpmedel vid antagning till kurser och som sorteringsbegrepp vid uppföljning. Ej resursgrundande eftersom resurserna baseras på kursregistreringar. Ladok
Registrering av student - OM-registrering på hel termin inom utbildningsprogram Dokumentation i studieregistret av en students tillåtelse att endast läsa och/eller tentera kurser som tidigare lästs inom programmet. Ej resursgrundande. Skall ej förekomma samma termin som en FFG-registrering på termin inom samma program. Se Meritvärdering. Se Examensarbete. Ladok
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se