Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

O

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Områdesbehörighet De särskilda behörighetskraven för utbildningar på grundnivå som vänder sig till nybörjare är fr.o.m. hösten 2010 organiserade i ett system av områdesbehörigheter. En områdesbehörighet innehåller dels behörighetsgivande kurser, dels meritkurser (se meritvärdering). Gäller fr.o.m. hösten 2010. HF
Områdeskurs Områdeskurs är en form av meritkurs (se meritvärdering) som är knuten till en viss områdesbehörighet (se d:o). Gäller fr.o.m. hösten 2010.  
Områdesprov Områdesprov är ett antagningsprov för ett visst område inom högskolan.    
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se