www.hsv.se

Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

Ö

 Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Övergångsfrekvens Relativt mått på övergång mellan två utbildningsnivåer, t.ex. från gymnasieskola till högskola eller mellan nivåer inom högskolan.   Officiell högskolestatistik
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se