Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

J

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Jämförelsetal   Se Meritvärdering och HF Bilaga 3. HF bilaga 2 SLU-F
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se