Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

G

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Genomströmning Ett samlingsbegrepp för flöden och andelen examinerade i högskoleutbildning t.ex. examensfrekvens, medianstudietid och antal högskolepoäng efter viss period samt prestationsgrad. Examensfrekvens anges som andelen examinerade inom ett visst antal år efter påbörjad utbildning. Officiell högskolestatistik
Grundläggande behörighet   Se Behörighet.  
Grundnivå, utbildning på Utbildning inom högskolan som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet och som inte utgör utbildning på avancerad nivå eller forskarnivå. Utbildning på grundnivå skall väsentligen bygga på program i gymnasieskolan och bedrivas i form av kurser. Kurser får sammanföras till utbildningsprogram. Basår är behörighetsgivande förutbildning, ej utbildning på grundnvivå. Se även Uppdragsutbildning och Beställd utbildning. HL 1 kap. 7 §, 8 §
Gästlärare En form av tidsbegränsad anställning av lärare. Anställningstiden får sammanlagt högst omfatta 5 år. Se Lärare, anställning som HL 3kap. 3§ HF 4 kap. 1, 30 §§
Gäststudent   Kallas numera Utländsk student/ Inresande student Se Utländsk student/ Inresande student  
Gästlärare En form av tidsbegränsad anställning av lärare. Anställningstiden får sammanlagt högst omfatta 5 år. Se Lärare, anställning som HL 3kap. 3§ HF 4 kap. 1, 30 §§
Gäststudent  Utländsk student som kommit till Sverige huvudsakligen i syfte att studera. Se även Studentutbyte  
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se