www.hsv.se

Begrepp och definitioner

Begreppsmanualen har uppdaterats under mars 2008 på grund av den nya examensstrukturen.

C

Begrepp Definition Kommentar Förekomst
Collegeutbildning    Se Högskole-introducerande utbildning  
Senast uppdaterad:
Kontaktperson: , e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se