Statistik om högskolan

I NU-statistikdatabasen hittar du uppgifter om verksamheten vid svenska universitet och högskolor. Den innehåller årliga sammanställningar av högskolestatistik för hela riket. Innehållet i NU-statistikdatabasen är tillgängligt i menyn till vänster.

Statistik om ...

  • utbildning på grundnivå och avancerad nivå omfattar bland annat antal sökande, antal nybörjare, antal helårsstudenter, hur många som deltar i internationellt utbyte och antal examina.
  • utbildning på forskarnivå omfattar bland annat antal nybörjare, antal aktiva doktorander och antal examinerade.
  • personal omfattar bland annat antal anställda, antal som arbetar med forskning och undervisning och hur många som deltar i internationellt utbyte.
  • ekonomi redovisar uppgifter om de olika högskolornas och universitetens intäkter, kostnader och resultat.
  • regional rekrytering ger uppgifter om vilka län/kommuner nybörjarstudenter vid olika universitet kommer ifrån.
  • nyckeltal är statistiska uppgifter om högskolor och universitet alternativt utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen som ofta brukar användas och redovisas i beskrivningar av verksamheten.
  • sökandetryck innehåller uppgifter om antal sökande och antal antagna till de utbildningar som Verket för högskoleservice (VHS) ansvarar för antagningen till.
  • jämställdhet ger uppgifter om könsfördelningen på olika utbildningar och kurser inom olika ämnen.
Kontaktperson: Eva-Marie Larsson, e-post enligt fornamn.efternamn@uk-ambetet.se