Uppdragsutbildning

Vilka bestämmelser gäller för högskolans uppdragsutbildningar?


Högskolorna får bedriva uppdragsutbildning enligt bestämmelserna i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor. Högskolans uppdragsutbildning bygger på att ett avtal sluts mellan uppdragsgivaren (till exempel arbetsgivaren) och uppdragstagaren — alltså högskolan eller universitetet. Uppdragsutbildning är en utbildningsform vid sidan om den ordinarie högskoleutbildningen. Utbildningen omfattas inte av högskolelagen (1992:1434 ) och högskoleförordningen (1993:100), och en studerande i uppdragsutbildning har inte samma rättigheter som en student.

Kan en studerande i en uppdragsutbildning få högskolepoäng för en genomgången kurs?


Högskolan eller universitetet får ge deltagare i uppdragsutbildning betyg och examens- eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå, om samma kvalitetskrav ställs på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning.
Senast uppdaterad: 2012-04-12
Kontaktperson: Mikael Herjevik, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se