Antagning

Får högskolorna ha särskilda antagningsprov?


Ja, högskolorna får använda särskilda prov som urvalsgrund till högst en tredjedel av platserna till en utbildning. Om det gäller antagning till en utbildning som leder till en konstnärlig examen får samtliga platser fördelas på grundval av särskilda prov.

Kan en sökande komma in på arbetslivserfarenhet?


För antagning till utbildning som börjar efter den 30 juni 2008 finns inte längre urvalsgrunden poäng på högskoleprovet i kombination med arbetslivserfarenhet.

Var kan jag hitta bestämmelserna för grundläggande och särskild behörighet för högskolestudier?


De finns i högskoleförordningens sjunde kapitel och i Högskoleverkets föreskrifter 2007:8 och 1996:22.
Du kan också läsa om grundläggande och särskild behörighet på Högskoleverkets webbplats för information om högskolestudier studera.nu. Du kan också läsa hos Verket för högskoleservice (VHS).

Om tillträdesregler på studera.nu (nytt fönster) »

Till VHS:s webbplats Antagning.se (nytt fönster) »

Var kan jag hitta bestämmelserna för urvalet till högskolestudier?


De finns i högskoleförordningens sjunde kapitel och i Högskoleverkets föreskrifter. Du kan också läsa om urval på Högskoleverkets webbplats för information om högskolestudier studera.nu.

Till högskoleförordningen »

Till Högskoleverkets föreskrifter »

Om urval på studera.nu (nytt fönster) »

Var hittar jag bestämmelser och förteckning över standardbehörigheter?


De finns i Högskoleverkets föreskrifter.

Var finns information om högskoleprovet?


Du hittar information om högskoleprovet på Högskoleverkets webbplats för information om högskolestudier www.studera.nu. Du hittar också information i högskoleförordningens sjunde kapitel.

Om högskoleprovet på studera.nu (nytt fönster) »

Finns det flera prov än högskoleprovet?


Ja, högskolorna får använda särskilda prov som urvalsgrund till högst en tredjedel av platserna till en utbildning. Om det gäller antagning till en utbildning som leder till en konstnärlig examen får samtliga platser fördelas på grundval av särskilda prov.
 

Hur värderas mina betyg?


Du kan läsa om hur dina betyg värderas på Högskoleverkets webbplats för information om högskolestudier studera.nu. Du hittar också information i högskoleförordningens sjunde kapitel och i förordningens tredje bilaga samt i Högskoleverkets föreskrifter. Du kan också läsa mer på Verket för högskoleservice (VHS).

Till högskoleförordningen »

Till Högskoleverkets föreskrifter »

Till Verket för högskoleservice (VHS, nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2012-07-24
Kontaktperson: Charlotte Ejsing, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se