Tillsynsbesök

Högskoleverket genomför tillsynsbesök på några universitet och högskolor varje år. Det gör vi för att kontrollera att de följer de lagar och förordningar som gäller för verksamheten. Avsikten är att stimulera högskolorna till att göra egna kontroller av rutiner och dokument, vilket följs upp genom stickprovkontroller vid tillsynsbesöken. Vi publicerar rapporter från tillsynsbesöken här på webbplatsen.

Före besöken får universiteten och högskolorna ett antal frågor som de ska svara på inför besöket. Studentkårerna får också frågorna och har möjlighet att lämna synpunkter på hur reglerna tillämpas.

På de här sidorna kan du läsa det frågeformulär högskolorna får svara på inför våra besök. Du hittar också rapporter från samtliga genomförda tillsynsbesök från 1998 och framåt samt dokumentation av vår uppföljning av tillsynsbesök.

Senast uppdaterad: 2010-08-06
Kontaktperson: Caroline Cruz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se