Tillsyn

Högskoleverket utövar tillsyn över universitet och högskolor, det vill säga granskar att de följer de lagar och andra regler som gäller högskolan. Tillsynsverksamheten skiljer sig från de utvärderingar som verket gör för att kvalitetssäkra utbildningarnas innehåll och för att avgöra frågor om examenstillstånd.  

Läs mer om kvalitetssäkring »

Läs mer om examenstillstånd »

Tillsynen kan genomföras utifrån ett särskilt uppdrag från regeringen, på verkets eget initiativ eller efter en anmälan från en enskild person eller organisation.

Läs mer om hur vi arbetar under Så här går tillsynen till »

Högskoleverket ger ut nyhetsbrevet Studenträtt. Där kan du läsa om aktuella studenträttsliga frågor och ärenden. Här på webbplatsen kan du hämta samtliga nummer av nyhetsbrevet.

Till nyhetsbrevet Studenträtt »

Vi publicerar resultaten av vår tillsyn här på webbplatsen. Via fliken Publikationer kan du hitta tillsynsbeslut och tillsynsrapporter. Välj avancerad sökning och området juridisk tillsyn och studenternas rättssäkerhet. Ange om det är ett beslut eller rapport du söker. Det finns även möjlighet att ange publiceringsåret och att söka på olika nyckelord, t.ex. examination.

Våra tillsynsbeslut »

Våra tillsynsrapporter »

Våra tillsyns-PM »

Till fliken Publikationer »

2002 anordnade Högskoleverket en konferens om disciplinregler. I dokumentationen från konferensen hittar du professorerna Nils Jareborgs och Hans-Heinrich Vogels arbeten om disciplinreglerna ur ett straffrättsligt respektive förvaltningsrättsligt perspektiv.

Se dokumentation från konferens om disciplinregler »PDF

Senast uppdaterad: 2012-01-25
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se