Kurs- och utbildningsplaner

För ett utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan, och för en kurs ska det finnas en kursplan. Även kurser inom ett program ska ha kursplaner.
I utbildningsplanen ska universitetet eller högskolan ange
 • de kurser som utbildningsprogrammet omfattar
 • utbildningsprogrammets huvudsakliga upplägg
 • de eventuella krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet — det vill säga eventuella krav på särskild behörighet
 • övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.

Det ska också framgå när utbildningsplanen, eller en ändring av den, ska börja gälla.

I kursplanen ska universitetet eller högskolan ange

 • kursens benämning
 • om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå
 • antal högskolepoäng som kursen omfattar
 • kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- respektive masterexamen
 • kursens mål
 • kursens huvudsakliga innehåll
 • den kurslitteratur och övriga läromedel som ska användas
 • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet)
 • formerna för att bedöma studenternas prestationer
 • de betygsgrader som ska användas
 • om kursen är uppdelad i delar
 • om antalet tillfällen för att genomgå prov eller praktik (eller motsvarande utbildningsperioder) för att bli godkänd är begränsat
 • övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs.

Det ska också framgå när kursplanen, eller en ändring av den, ska börja gälla.

För att ändra en utbildnings- eller kursplan krävs att universitetet eller högskolan fattar ett formellt beslut om ändring av utbildnings- eller kursplanen.

Senast uppdaterad: 2010-08-06
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se