Utbildning

Högskoleutbildningen i Sverige är indelad i tre nivåer:
  • grundnivå
  • avancerad nivå
  • forskarnivå.

Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivåer eller motsvarande kunskaper.

Läs mer om utbildning på Högskoleverkets webbplats om högre studier, studera.nu (nytt fönster) »

Kurs- och utbildningsplaner


Inom grundnivå och avancerad nivå bedrivs utbildningen i form av kurser. Om ett antal kurser har förts samman bildar de ett utbildningsprogram. Formerna för en kurs eller ett program ska finnas dokumenterade i en kurs- eller utbildningsplan.

Examination


En kurs innehåller ett eller flera moment för examination, exempelvis en tentamen.

Betyg


När du har gått igenom en utbildning får du vanligen ett betyg.

Omfattningen av högskoleutbildning anges enligt ett poängsystem där ett heltidsstudieår om 40 veckor motsvarar 60 högskolepoäng.

När det gäller utbildningen på forskarnivå kan du läsa om den i Högskoleverkets doktorandhandbok (nytt fönster) »

Senast uppdaterad: 2011-09-08
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se