Examen

De examina som finns vid svenska universitet och högskolor anges i högskoleförordningens examensordning, som är bilaga 2 till förordningen.

Till högskoleförordningen »

Examens- och kursbevis


Om du har gått igenom en högskoleutbildning och uppfyller de krav som ställs i examensordningen kan du få en akademisk examen. Som bevis på detta kan du begära att få ut ett examensbevis från universitetet eller högskolan.

Examensbeviset ger information om studiernas omfattning och innehåll. Där framgår också vilken examen det är som avses och vid vilken högskola den har avlagts.

Tillsammans med examensbeviset ska du få en bilaga som beskriver utbildningen och dess plats i utbildningssystemet (på engelska Diploma Supplement).

Läs mer om bilagan under Den svenska högskolan »

Om du har godkänts på en kurs ska du på begäran få ett kursbevis av högskolan.

En utbildning men flera högskolor


Om du under en och samma utbildning har studerat vid flera universitet eller högskolor ska beviset utfärdas av det universitet eller den högskola där du slutförde din utbildning. Detta gäller såvida de berörda universiteten eller högskolorna inte har kommit överens om något annat eller om högskolorna tillsammans ska utfärda en gemensam examen.
Senast uppdaterad: 2010-11-03
Kontaktperson: Sofia Almqvist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se