Reglerna i korthet

Här får du veta på vilket sätt lagar och andra regler styr verksamheten vid universitet och högskolor.

Vi går bland annat igenom hur antagning till högskoleutbildning ska gå till enligt lagstiftningen.

På sidorna om utbildning tar vi upp hur högskolan är strukturerad. Vi redovisar vad som ska stå i en utbildnings- eller kursplan och vilka regler som finns om examination och betyg.

Under rubriken examen finns information om när du har rätt att få ett examens- eller kursbevis.

Du får veta hur du kan utöva ditt studentinflytande och hur du gör för att överklaga ett beslut.

Vi förklarar vad som skiljer uppdragsutbildning från annan högskoleutbildning.

Senast uppdaterad: 2010-12-29
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se