www.hsv.se

Register över HSVFS

2012


Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2012:10-11)PDF
 • Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2012:10) om bilaga till examensbevis för yrkeslärarexamen
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2011:5) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2012:7-9)PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval
 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1999:1) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2012:6)PDF

 • Föreskrifter (HSVFS 2012:6) om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2012:4-5)PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:5) om bilagan till examensbevis
 • Föreskrifter om upphävande av Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:7) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2012:1-3)PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:2) om översättning till engelska av svenska examina
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:3) om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:4) om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan

2011


Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2011:10-11)PDF
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2011:8-9)PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval
 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1999:1) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2011:6-7)PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter (HSVFS 2010:2) om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2011:5) om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2011:4-5)PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:5) om bilagan till examensbevis
 • Högskoleverkets föreskrifter om kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper för särskild behörighet till utbildning som leder till yrkeslärarexamen

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2011:1-3)PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8) om områdesbehörigheter
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2010:1) om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval

2010


Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2010:2)PDF
 • Högskoleverkets föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2008:3) om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2010:1)PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2009:1) om grundläggande behörighet och urval

2009


Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2009:6)PDF
 • Högskoleverkets föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:7) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2009:5)PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter om bilagan till examensbevis

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS 2009:2-4)PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina
 • Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet
 • Högskoleverkets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina vid Försvarshögskolan
 • Rättelseblad: Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2009:2) om översättning till engelska av svenska examina.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1, 2009PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter om grundläggande behörighet och urval

2008

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-3, 2008PDF

 • Tillkännagivande om förteckningen över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina.
 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 2003:3) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.
 • Högskoleverkets föreskrifter om godkännande för forskningshuvudmän att ta emot gästforskare.

2007

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 8-9, 2007PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter om områdesbehörigheter.
 • Högskoleverkets föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 7, 2007PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 4-6, 2007PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter om översättning till engelska av svenska examina vid Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Högskoleverkets föreskrifter om bilaga till examensbevis.
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 3, 2007PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-2 2007PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina.
 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning).

2006

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 2 2006PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1 2006 PDF

 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning).

2005


 
Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 3 2005 PDF
 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd (HSVFS 2002:5) om bilaga till examensbevis.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 2 2005 PDF

 • Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1 2005PDF

 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina både inom grundutbildning och forskarutbildning.

2004

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 3 2004 PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 2 2004 PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1 2004 PDF

 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning).

2003


 
Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 5 2003 PDF
 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd av Högskoleverket (HSVFS 2002:5) om bilaga till examensbevis.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 4 2003 PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket(HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 3 2003 PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 2 2003 PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVS), nr 1 2003PDF

 • Förteckning över vilka universitet och högskolorsom har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning).

2002

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 5 2002 PDF

 • Högskoleverkets föreskrifter och allmänna råd om bilaga till examensbevis.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 3-4 2002 PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter (HSVFS 2000:4) om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval
 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning)

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-2 2002 PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter
 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning)

2001

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1 2001 PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter.

2000

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 4 2000 PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifter av Högskoleverket (1996:22) om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-3 2000PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning.
 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina.

1999

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 5-6 1999PDF

 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning)
 • Rättelseblad: 1999:2 Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter, ändring.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-4 1999PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll. Föreskrifter om ändring i Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 1996:21) om standardbehörigheter.
 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda vissa examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning).

1998

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 4-8 1998PDF

 • Föreskrifter om ändring i föreskrifterna (HSVFS 1996:8) av Högskoleverket om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå i Norden.
 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning).

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-3 1998PDF

 • Förteckning över vilka universitet och högskolor som har rätt att utfärda olika examina (både inom grundutbildning och forskarutbildning).

1997

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 33-37 1997PDF

 • Föreskrifter om ändring av föreskrifter av Högskoleverket (HSVFS 1996:22) om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 13-32 1997PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Linköpings universitet att utfärda teologie kandidatexamen 140 p.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Umeå universitet att utfärda idrottslärarexamen.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Konstfack att utfärda magisterexamen i bildpedagogik.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Luleå tekniska universitet att utfärda gymnasielärarexamen.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Dalarna att utfärda gymnasielärarexamen.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Dalarna att utfärda gymnasielärarexamen.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Mitthögskolan att utfärda gymnasielärarexamen.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Kungliga musikhögskolan att utfärda kandidat- och magisterexamen i musik respektive musikpedagogik.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Kalmar att utfärda magisterexamen i biomedicin och miljövetenskap.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Mitthögskolan att utfärda magisterexamen i arkeologi, arkiv- och informationsvetenskap, engelska, litteraturvetenskap, kulturgeografi, datateknik, miljövetenskap och maskinteknik samt att ämnesbenämningen för tidigare beviljad examensrätt i systemvetenskap/ADB ändras till informatik.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Kristianstad att utfärda magisterexamen i historia.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Örebro att utfärda magisterexamen i nusvenska.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Skövde att utfärda magisterexamen i tyska, automatiseringsteknik, elektroteknik, energiteknik och kemiteknik. Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Mälardalens högskola att utfärda magisterxamen i pedagogik, elektroteknik, energiteknik och kemiteknik.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Karlskrona/Ronneby att utfärda magisterexamen i historia.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Gävle/Sandviken att utfärda magisterexamen i pedagogik och elektronik.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Dalarna att utfärda magisterexamen i historia, sociologi samt maskinteknik.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Borås att utfärda magisterexamen i byggteknik, elektroteknik, kemiteknik samt maskinteknik.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 9-12 1997PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Konstfack att utfärda magisterexamen i glas respektive keramik.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 5-8 1997 PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Södertörns högskola att utfärda högskoleexamen samt kandidatexamen med följande huvudämnen: etnologi, historia, tyska, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, statsvetenskap, kemi och molekylärbiologi.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-4 1997PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Konstfack att utfärda magisterexamen i metallformgivning.

1996

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 27-29 1996PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Göteborgs universitet att utfärda psykoterapeutexamen.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 22-26 1996PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om grundläggande behörighet samt urval.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 21 1996PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om standardbehörigheter.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 17-20 1996PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Karlskrona/Ronneby att utfärda magisterexamen i fysisk planering.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 12-16 1996PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Kristianstad att utfärda magisterexamen i pedagogik och psykologi.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Halmstad att utfärda grundskolärarexamen årskurs 4-9 och gymnasielärarexamen.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Umeå universitet att utfärda teologie kandidatexamen om 140 poäng.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 7-11 1996PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Linköpings universitet att utfärda arbetsterapeutexamen, sjukgymnastexamen, sjuksköterskeexamen, samt social omsorgexamen.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om vilka utbildningar som kan anses ha godtagbar standard på eftergymnasial nivå utanför Norden.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Linköpings universitet att utfärda psykologexamen.

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS), nr 1-6 1996PDF

 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Kungliga konsthögskolan att utfärda magisterexamen i ämnet fri konst.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan i Borås att utfärda grundskollärarexamen årskurs 1-7.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Högskolan Dalarna att utfärda magisterexamen materialfysik.
 • Föreskrifter av Högskoleverket om rätt för Konstfack att utfärda kandidatexamen.
Senast uppdaterad: 2012-12-13
Kontaktperson: Mattias Wande, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se