www.hsv.se

Högskoleverkets föreskrifter

Högskoleverket har fått befogenhet från regeringen att utfärda föreskrifter på en rad områden. Föreskrifterna kompletterar och förtydligar de bestämmelser som finns i högskolelagen och högskoleförordningen.
 

Högskoleverkets författningssamling (HSVFS)


Här hittar du de nu gällande föreskrifterna och allmänna råden.

Register över HSVFS


HSVFS-registret är ett register över de föreskrifter och allmänna råd som har getts ut av Högskoleverket. Föreskrifter och allmänna råd som inte längre gäller finns också med.
Senast uppdaterad: 2012-06-07
Kontaktperson: Mattias Wande, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se