Lissabonkonventionen

Underlättar för studier utomlands


Innebörden i Lissabonkonventionen (Konvention om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen) är att länder som har anslutit sig till den ska erkänna varandras utbildningar för tillträde till utbildning, tillgodoräknande av studieperioder och antagning till fortsatta studier.  

De här principerna om ömsesidigt akademiskt erkännande av högre utbildning finns numera införlivade i högskoleförordningen.

Se högskoleförordningen kapitel 6, 6 § (nytt fönster) »
Läs mer i regeringens översättning av Lissabonkonventionen (nytt fönster) »

Underlättar för jobbsökande


Lissabonkonventionen innebär också att de anslutna länderna ska erkänna varandras utbildningar så att det blir lättare att få jobb i ett annat land än landet där man utbildat sig.  

Mer information


Via länkar till höger kan du läsa Lissabon-konventionen i fulltext och se vilka länder den omfattar. I högerspalten finns också ett antal länkar till information som fungerar som stöd för dem som i sitt arbete använder sig av konventionens bestämmelser.
 

Våra publikationer om Lissabonkonventionen


I nedanstående två publikationer finns mer information om Lissabonkonventionen (eller Konvention för erkännande av utbildningsbevis inom Europa, som är det formella namnet).
Senast uppdaterad: 2012-04-04
Kontaktperson: Nina Kowalewska, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se