Internationella regler

För att göra det lättare att studera och arbeta i andra länder finns det regler, avtal och andra samarbeten som gäller inom olika regioner.
 
EG-direktivet för erkännande av yrkeskvalifikationer reglerar vad som gäller om du vill utöva ett yrke som kräver auktorisation eller legitimation i ett annat EU- eller EES-land.

Lissabonkonventionen styr hur olika typer av utbildningsbevis ska värderas inom UNESCO:s Europaregion. Konventionen ska förenkla när du vill studera i ett annat land.

Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbete som ska underlätta rörligheten för studenter och arbetssökande.
 
Det finns även nordiska avtal som underlättar för nordiska medborgare att utbilda sig i något av sina grannländer i Norden.

Senast uppdaterad: 2010-12-29
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se