Det här händer med din anmälan

1. Har ärendet kommit rätt?


När vi får in en anmälan tittar vi först på om ärendet kommit rätt. Högskoleverket utreder anmälningar om att högskolor inte följt de lagar och regler som finns inom högskoleområdet. Men vissa frågor är det andra myndigheter som ansvarar för. Om ärendet har kommit fel får du ett meddelande om det med  hänvisning om vart det ska skickas.

Läs här i vilka fall du ska skicka anmälan till andra myndigheter » 

2. Vi tar kontakt med högskolan och den som anmält


Ibland kan vi fatta beslut om en anmälan utan att höra vad högskolan har att säga. Men ofta tar vi kontakt med högskolan. Då får högskolan se din anmälan och får också möjlighet att yttra sig över den. Sedan skickar vi högskolans svar till dig så att du får yttra dig över det.

3. Ärendet avslutas med ett beslut


Alla ärenden som anmäls till Högskoleverket avslutas med ett beslut. Högskoleverket är dock ingen domstol. Det innebär att vi bara kan rekommendera högskolan åtgärder. Om vårt beslut innebär kritik mot högskolan förutsätter vi att man följer vårt förslag till åtgärd.

En del anmälningar kan besvaras inom ett par veckor. Andra tar längre tid att utreda. Vår målsättning är att ge ett svar inom sex månader.

Senast uppdaterad: 2010-09-14
Kontaktperson: Marie Stern Wärn, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se