Anmälan mot en högskola

Om du anser att en högskola har brutit mot någon lag eller annan regel inom högskoleområdet, till exempel högskolelagen, högskoleförordningen eller Högskoleverkets föreskrifter kan du anmäla det till Högskoleverket. Högskoleverket är ingen domstol som kan ändra högskolans beslut, men vi kan granska den händelse du vill anmäla och rekommendera högskolan åtgärder.

Till högskolelagen »

Till högskoleförordningen »

Till Högskoleverkets föreskrifter »

Lös problemet i kontakt med högskolan eller studentkåren


Vi vill helst att du själv har uttömt alla möjligheter till att lösa problemet på plats innan du anmäler det till Högskoleverket. Kontakta därför i första hand högskolan genom att vända dig till den kurs- eller programansvariga, studierektorn, prefekten eller rektorn. Du kan också vända dig till studentkåren för att få hjälp. Om problemet ändå kvarstår är du välkommen att anmäla ärendet till oss.

Anmäl via webben eller per brev


Du kan anmäla händelser som rör dig själv eller någon annan och du behöver inte vara svensk medborgare för att göra en anmälan. Det är enklast om du gör din anmälan med hjälp av vårt webbformulär.

Till webbanmälan »

Om du skickar anmälan i ett brev är adressen

Högskoleverket
Box 7851
103 99 Stockholm

En anmälan behöver innehålla vissa uppgifter.
Läs här vad anmälan bör innehålla »

Anmälan mot en högskola

Handläggningstiden


Vi handlägger alla anmälningar så snabbt vi kan. Handläggningstiden beror bland annat på om högskolan ska yttra sig över anmälan (tar tre-fyra veckor), om du vill kommentera yttrandet och hur omfattande och komplicerad den anmälda frågan är.
Läs mer om vad som händer med din anmälan »

Vissa ärenden ska anmälas till andra myndigheter


En del ärenden som rör högskolan ska anmälas till andra myndigheter, beroende på vilken typ av ärende det gäller.
Läs här om du ska skicka anmälan till en annan myndighet »

Fråga oss!


Du kan skicka in en juridisk fråga som rör högskolan till oss.
Läs gärna våra vanliga frågor och svar först »

Skriv din fråga i vårt webbformulär »

Senast uppdaterad: 2011-03-11
Kontaktperson: Christian Sjöstrand, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se