Regler och tillsyn

Här kan du läsa vilka lagar och regler som gäller på högskoleområdet. Inom Sverige är det främst högskolelagen och högskoleförordningen som styr högskolornas verksamhet.

Högskoleverket utövar tillsyn över högskolorna. Vi kontrollerar alltså att de följer de lagar och regler som gäller. Här kan du läsa vilka högskolor vi har besökt, och söka efter tillsynsbeslut och rapporter.

Fråga oss

Dekorationsbild
Tycker du att du har blivit fel- behandlad av en högskola, eller att en högskola har brutit mot någon lag eller regel? Läs under Anmälan hur du gör för att ta upp ett ärende. Du kan också ställa juridiska frågor till oss på Högskoleverket, men titta först om din fråga finns under Vanliga frågor och svar.

I korthet


Lagarna och reglerna påverkar bland annat antagning, betyg och examen. Läs gärna mer om reglerna i korthet, till exempel vilka regler som gäller för tentor.

Internationellt


Det finns också internationella regler som påverkar de svenska högskolorna, till exempel en del nordiska överenskommelser och lagar på EU-nivå. Här hittar du bland annat information om Bolognaprocessen.

Kanslistöd åt två nämnder


Högskoleverket ger kanslistöd åt
Senast uppdaterad: 2010-09-28
Kontaktperson: Karin Wrete, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se