2012-06-21

Stigande intresse för forskarstudier i Sverige

Förra året var ett rekordår i antal utländska doktorander. Av samtliga doktorandnybörjare kom 37 procent från andra länder. Det visar ny statistik från Högskoleverket och SCB. Statistiken visar också att allt fler har en doktorandanställning under forskarstudierna.  
Hösten 2011 fanns det cirka 18 300 aktiva doktorander på universiteten och högskolorna runt om i landet. Nu visar nya data från Högskoleverket och SCB att allt fler doktorander har en anställning som doktorand. Höstterminen 2011 hade sex av tio av doktoranderna en doktorandanställning. Ökningen beror på att många lärosäten har beslutat att alla doktorander ska ha en anställning – antingen en doktorandanställning eller annan anställning inom högskolan.

2011 – toppnotering i antal utländska doktorandnybörjare


Allt fler utländska studenter kommer till Sverige i syfte att gå en utbildning på forskarnivå. Andelen utländska doktorandnybörjare har ökat stadigt de senaste åren – 2011 var den högsta noteringen hittills. Då var de 37 procent av alla doktorandnybörjare. Inom teknik och naturvetenskap var det särskilt många från andra länder – drygt 60 procent av de utländska nybörjarna påbörjade en forskarutbildning inom dessa områden. Bland de utländska nybörjarna var männen i majoritet, 60 procent.  

Mer information


Läs det statistiska meddelandet på SCB:s webbplats »

Kontaktpersoner


Ingrid Pettersson (Högskoleverket), tfn 08-563 87 62
E-post: ingrid.pettersson@hsv.se

Harald Theorin (SCB), tfn 019-17 69 37
E-post: harald.theorin@scb.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-06-21
Kontaktperson: Ingrid Pettersson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se