2012-05-30

Specialpedagogisk kompetens ger goda lärmiljöer

Specialpedagogexamen bör avskaffas och en speciallärarexamen erbjudas med ytterligare en inriktning mot pedagogiskt arbete. Det föreslår Högskoleverket i sin utredning av behovet av specialpedagoger och en särskild specialpedagogexamen.
Regeringens mål att elever ska ges förutsättningar att nå de nationella målen i skolan ställer ökade krav på specialpedagogisk kompetens. Pensionsavgångar och de många obehöriga som arbetar inom detta område bidrar också till att det kommer att finnas stor efterfrågan på specialpedagoger/speciallärare under de kommande åren.

Barn med koncentrationssvårigheter — ett område för ny inriktning


En av slutsatserna i rapporten "Behovet av en särskild specialpedagogexamen och specialpedagogisk kompetens i den svenska skolan" är att kraven i examensbeskrivningen för specialpedagogexamen är allt för snarlika kraven för speciallärarexamen, som idag har sex olika inriktningar. 

Högskoleverket anser dock att vissa kompetenser i specialpedagogexamen är en förutsättning för att utveckla goda lärmiljöer för alla barn och elever. Högskoleverket gör bedömningen att sådana krav inte kan föras in för alla som ska ta den nuvarande speciallärarexamen.

Med de fördjupade specialpedagogiska kunskaperna ska studenterna inom den nya inriktningen bland annat ges verktyg för att arbeta med förskolebarn och elever med koncentrationssvårigheter orsakade av flera olika skäl — något som inte täcks in i speciallärarexamen idag.

Fokus på lärarlyft och rektorsutbildning  


Högskoleverket anser inte att de nya lärarexamina per automatik leder till att lärarna nödvändigtvis får en högre specialpedagogisk kompetens. Det tar dessutom alltför många år innan de första speciallärarna med specialpedagogisk kompetens utexamineras. En av rapportens slutsatser är att det behövs en särskild satsning för dem som vill vidareutbilda sig till speciallärare.  Eftersom rektor är ansvarig för arbetet med särskilt stöd bör även innehållet i rektorsutbildningen ses över.

Mer information


Läs mer och ladda ner rapporten »

Kontaktpersoner


Jana Hejzlar,utredare, tfn 08-563 088 19  
Joakim Palestro, utredare/Senior Adviser, tfn 08-563 086 08
Maria Sundkvist, avdelningschef, tfn 08-563 086 93

E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-30
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se