2012-05-30
Ny utvärdering från Högskoleverket:

Så är kvaliteten på sociologiutbildningarna

Utbildningarna i sociologi och närliggande huvudområden demografi, kriminologi, rättssociologi och socialpsykologi får spridda omdömen. En femtedel av utbildningarna får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". Hälften bedöms ha "hög kvalitet" och nära en tredjedel "bristande kvalitet".
Högskoleverket publicerar nu resultaten av ännu en granskning. Den här gången är det sociologiutbildningarna som har utvärderats. Sammantaget rör det sig om 42 utbildningar vid 19 olika universitet och högskolor runt om i landet.

Varje utbildning som Högskoleverket utvärderar får ett omdöme på en tregradig skala. Kvalitetsomdömena på utbildningarna  varierar . Hälften av utbildningarna håller hög kvalitet. En knapp femtedel får det högsta omdömet mycket hög kvalitet, medan drygt 30 procent — sammantaget 13 utbildningar —får omdömet bristande kvalitet.

Beröm till utbildningarna vid Göteborgs och Stockholms universitet


Göteborgs universitet och Stockholms universitet är två lärosäten med flera sociologiutbildningar, fyra respektive sex, som alla får omdömen hög eller mycket hög kvalitet. Samtliga sociologiutbildningar vid Högskolan Dalarna och Högskolan i Halmstad får omdömet bristande kvalitet.
 
De utbildningar som får omdömet bristande kvalitet kommer att följas upp om ett år. I de fall bristerna kvarstår beslutar Högskoleverket om indraget examenstillstånd.

Mer information


Till Resultatsök »

Kontaktpersoner


Åsa Ekberg, tfn: 08-563 086 27
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Maria Sundkvist, tfn: 08-563 086 93
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-05-30
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se