2012-09-18

Plagiering fortfarande vanligaste sättet att fuska

Knappt 800 studenter blev avstängda eller varnade under 2011, en ökning med fem procent jämfört med året innan. Precis som tidigare är det plagiering som dominerar bland universitetens och högskolornas disciplinärenden.
Högskoleverket sammanställer varje år universitetens och högskolornas disciplinärenden. År 2011 ökade antalet studenter som blev föremål för en disciplinär åtgärd med fem procent. Men det är ett litet antal studenter, 790, som det handlar om. Det motsvarar bara 0,25 procent av alla helårsstudenter (0,16 procent av alla registrerade studenter).

Det var 639 studenter som stängdes av och 151 som fick en varning. Jämfört med 2010 har antalet avstängningar ökat med åtta procent medan varningarna minskat något. Nästan samtliga universitet och högskolor stängde i större utsträckning av studenter än gav dem en varning.

Drygt 500 plagieringsfall


Plagiering är i särklass den vanligaste orsaken till att studenter varnas eller stängs av, vilket har varit fallet alla år som Högskoleverket har gjort dessa sammanställningar. Under 2011 gjorde 517 studenter sig skyldiga till plagiering varav 436 stängdes av. Övriga disciplinärenden under 2011 har till exempel handlat om fusklappar och otillåtna hjälpmedel samt otillåtet samarbete, men detta har skett i betydligt färre fall än plagiering.

– Plagiering har ökat dramatiskt under de senaste tio åren. År 2001 var antalet fall bara 68. En del av ökningen kan dock förklaras av en större medvetenhet hos högskolorna och nya strategier för att upptäcka plagieringsfusk. Idag är det till exempel mycket vanligt att lärarna använder textmatchningsverktyg för att kontrollera studenternas arbeten, säger Pontus Kyrk, verksjurist på Högskoleverket.

Andel disciplinärenden per lärosäte 2011 (antal disciplinärenden/antal helårsstudenter)

Antal avstängningar och varningar 2005-2011

Antal avstängningar och varningar 2005-2011

Mer information


Hela rapporten finns på www.hsv.se » PDF

Kontaktperson


Pontus Kyrk, tfn 08-563 087 26
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-09-24
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se