www.hsv.se
2012-06-20

Över 90 nya granskningar från Högskoleverket

Högskoleverket publicerar nu resultaten av kvalitetsutvärderingarna av landets utbildningar i statsvetenskap och farmaci och till dessa utbildningar närliggande områden samt receptarieexamen. Totalt rör det sig om 92 utbildningar vid 19 universitet och högskolor.
Högskoleverket utvärderar kontinuerligt kvaliteten på högskoleutbildningarna. I dag beslutas om utbildningarna i statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier, farmaci och närliggande områden samt receptarieexamen.

Utbildningarna i statsvetenskap och närliggande områden är sammantaget 74 stycken. Majoriteten, 44 utbildningar, får omdömet hög kvalitet. Men nära 30 procent, 21 utbildningar, får bristande kvalitet som omdöme. Resterande nio utbildningar får det högsta omdömet som är mycket hög kvalitet.

Hälften av farmaciutbildningarna håller inte måttet


När det gäller utbildningarna i farmaci, närliggande områden och receptarieexamen, totalt 18 utbildningar, får hälften omdömet bristande kvalitet. Sju utbildningar bedöms ha hög kvalitet, medan två utbildningar får mycket hög kvalitet.

Mer information


Se Resultatsök på hsv.se eller kontakta respektive utredare för mer ingående förklaringar till omdömena.

Kontaktpersoner


Kontaktpersoner: Henrik Holmquist (statsvetenskap), tfn 08-563 086 05
E-post: henrik.holmquist@hsv.se

Cecilia Nordqvist (farmaci och receptarieexamen), tfn 080-563 085 98
E-post. cecilia.nordqvist@hsv.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-06-19
Kontaktperson: Henrik Holmquist, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se