www.hsv.se
2012-09-20

Ökat intresse för högskoleprovet

Drygt 50 000 personer har anmält sig till höstens högskoleprov. Det är en ökning med åtta procent jämfört med förra hösten då anmälningarna minskade något.
Om drygt en månad, lördagen den 27 oktober, är det åter dags för högskoleprovet. Över 51 300 har anmält sig, det är alltså nästan 4 000 fler än förra hösten då intresset för högskoleprovet minskade något efter en uppgång under sex tillfällen i följd. Hösten 2011 var också första gången som högskoleprovet gavs i sin nya form, vilket kan vara en förklaring till att färre valde att skriva provet då.

Det är roligt att antalet anmälda till högskoleprovet ökar totalt igen, nu när det nya provet väl har satt sig. Det visar på att det i grund och botten finns ett stort intresse för högskolestudier i Sverige, säger Per Zettervall, chef för systemförvaltningen vid VHS.

Det nya högskoleprovet innehåller fler uppgifter än det gamla, 160 mot tidigare 122, och är uppdelat i två lika stora delar med verbala respektive kvantitativa uppgifter. Den kvantitativa delen har fått större utrymme än i det gamla provet — tidigare låg tyngden på den verbala delen som då stod för 65 procent av provets alla uppgifter.

Nu när man har haft möjlighet att öva på det nya provet genom övningsuppgifter och det interaktiva högskoleprovet på studera.nu, börjar fler anmäla sig igen. Det är möjligt att vissa kände sig osäkra på förändringarna innan de bekantat sig med det nya högskoleprovet, säger Åsa Rurling, utredare på Högskoleverket.

Övningsprov samt tips inför provdagen finns på studera.nu.

Läs mer om högskoleprovet på studera.nu »

Antal anmälda vid respektive högskola/universitet

Region HT 2012 HT 2011 Förändring HT2012 - HT2011 (antal) Förändring HT2012 - HT2011 (procent)
Göteborgs universitet 6 296 5 979 317 5,30
Lunds universitet 5 592 5 334 258 4,84
Linköpings universitet 2 629 2 313 316 13,66
Stockholms universitet 14 479 12 784 1 695 13,26
Högskolan i Gävle 1 162 1 085 77 7,10
Uppsala universitet 2 360 2 147 213 9,92
Mälardalens högskola 2 159 1 997 162 8,11
Högskolan i Skövde 1 281 1 102 179 16,24
Högskolan i Halmstad 1 070 1 114 -44 -3,95
Mittuniversitetet 1 243 1 275 -32 -2,51
Luleå tekniska universitet 784 848 -64 -7,55
Örebro universitet 1 425 1 299 126 9,70
Högskolan Dalarna 931 976 -45 -4,61
Högskolan Kristianstad 819 775 44 5,68
Högskolan i Jönköping 1 984 1 662 322 19,37
Högskolan Väst 1 056 1 065 -9 -0,85
Linnéuniversitetet 1 676 1 550 126 8,13
Högskolan i Borås 915 859 56 6,52
Blekinge tekniska högskola 647 611 36 5,89
Umeå universitet 1 353 1 172 181 15,44
Högskolan på Gotland 208 183 25 13,66
Karlstads universitet 1 236 1 200 36 3,00
Totalt 51 305 47 330 3 975 8,40

Kontaktpersoner

Högskoleverket
Åsa Rurling, tfn 08-563 087 26
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

VHS
Per Zettervall, tfn: 08-725 96 35
E-post: fornamn.efternamn@vhs.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-09-24
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se