2012-07-11

Ny kvalitetsinformation och fakta på studera.nu ett vapen mot avhopp från högskolan

Imorgon får närmare 360 000 ungdomar i Sverige svar på om de kom in på sin högskoleutbildning. Redan om ett par år kan många ha hoppat av. Cirka 45 procent av avhopparna gör det på grund av själva utbildningen. Nu presenterar Högskoleverket ny information om utbildningskvalitet, universitet och högskolor, aktuella lönenivåer, arbetsmarknadsprognoser och mer på www.studera.nu för att underlätta för studenterna att jämföra och göra väl genomtänkta val för att undvika avhopp.
2010 gjorde Högskoleverket en enkätundersökning om orsaker till studieavbrott på yrkesexamensprogram med låga examensfrekvenser (2010:23 R). Undersökningen visade att 75 procent av alla som inte hade avlagt examen hade avbrutit sin utbildning. Av dem uppgav 45 procent att själva utbildningen var huvudorsaken till avbrott. Det vill säga att den inte hade den inriktning, svårighetsgrad eller kvalitet man förväntat sig. Avhoppen är kostsamma för individen, högskolan och samhället.

För att underlätta för den blivande studenten finns sedan i höstas en mängd fakta och statistik om utbildning och arbetsmarknad i en webbfunktion kallad "Sök och jämför" på www.studera.nu. Nu lägger även Högskoleverket in resultatet av kvalitetsgranskningarna av landets högskoleutbildningar i takt med att de blir klara. En blivande student kan se omdömet för den aktuella utbildningen utifrån en tregradig skala; bristande, hög och mycket hög kvalitet. Dessutom finns information om arbetsmarknaden, lönenivåerna och en beskrivning av ämnet, högskolan och vart man vänder sig för att ordna bostad på studieorterna.
 
— Studenter behöver en bred studieinformation om högskolornas utbud, för att kunna göra bra val. Det är till gagn för både dem själva, lärosätet och samhället, säger Lars Haikola.

Läs mer om utbildningarnas kvalitet på studera.nu »

Kontaktpersoner


Charlotte Löfgren, samordnare studieinformation, tfn: 073-662 86 36
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Lars Haikola, universitetskansler, nås genom Charlotte Löfgren

Linnea Bolter/Stina Moritz, pressekreterare, tfn: 073-662 86 33
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-07-12
Kontaktperson: Stina Moritz, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se