2012-06-12

Grönt ljus till elva nya ämneslärarutbildningar

Högskoleverket har i dag beslutat om examenstillstånd för ämneslärarutbildning vid nio olika universitet och högskolor. Av 25 ämnesvisa ansökningar beviljas elva.
För snart två år sedan gjordes lärarutbildningen om. Den tidigare lärarexamen ersattes med fyra nya examina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. I samband med att lärarutbildningen reformerades blev högskolorna och universiteten tvungna att ansöka om tillstånd hos Högskoleverket för att få utfärda de nya examina.

I fjol fick Högskoleverket in ett mycket stort antal ansökningar om tillstånd att få utfärda de olika lärarexamina. I den första ansökningsomgången var det många som inte fick sina ansökningar beviljade. Flera högskolor har nu ansökt om ämnesvisa tillstånd till sin ämneslärarexamen som de beviljades förra året.

För små lärarresurser grund till avslag


Högskoleverket har i dag beslutat om examenstillstånd för ämneslärarexamen med inriktning mot grundskolans årskurs 7—9 respektive gymnasieskolan för en rad ämnen. Av de sammantaget 25 ansökningarna, beviljas elva som kommer från Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad, KTH, Malmö högskola och Umeå universitet.
 
Högskolan Dalarna, Högskolan i Halmstad, Karlstads universitet, Lunds universitet, Malmö högskola och Örebro universitet får avslag på sina ansökningar. Avslagen beror framför allt på att lärosätena har otillräckliga lärarresurser för de lärarutbildningar de har sökt examenstillstånd för.
Högskola Ämne Beslut
Högskolan Dalarna Idrott och hälsa åk 7–9 NejPDF
  Idrott och hälsa gymnasiet NejPDF
Högskolan i Halmstad Matematik åk 7–9 Ja PDF
  Matematik gymnasiet Ja PDF
  Idrott och hälsa gymnasiet NejPDF
Karlstads universitet Idrott och hälsa åk 7–9 NejPDF
  Idrott och hälsa gymnasiet NejPDF
Örebro universitet Matematik gymnasiet Nej PDF
  Religionskunskap åk 7–9 Nej PDF
  Religionskunskap gymnasiet Nej PDF
Lunds universitet Filosofi gymnasiet NejPDF
  Matematik gymnasiet NejPDF
  Religionskunskap åk 7–9 NejPDF
  Religionskunskap gymnasiet NejPDF
Högskolan Kristianstad Religionskunskap åk 7–9 JaPDF
KTH Teknik åk 7–9 JaPDF
Malmö högskola Geografi åk 7–9 JaPDF
  Arabiska åk 7–9 NejPDF
  Arabiska gymnasiet NejPDF
Umeå universitet Biologi åk 7–9 Ja PDF
  Biologi gymnasiet Ja PDF
  Fysik åk 7–9 JaPDF
  Fysik gymnasiet JaPDF
  Kemi åk 7–9 Ja PDF
  Kemi gymnasiet JaPDF

Kontaktpersoner


Karl Weigelt, tfn 08-563 087 33
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Maria Sundkvist, tfn 08-563 086 93
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-06-12
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se