2012-09-13

Fortfarande fler kvinnor än män som väljer högskolestudier

Av de ungdomar som fyllde 24 år under 2011 studerade nästan 44 procent på högskolan. Men det är fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män. Mer än hälften av de 24-åriga kvinnorna, men bara en dryg tredjedel av männen, hade påbörjat högskolestudier.
Högskoleverket har tittat på andelen ungdomar som går vidare till högskolan. Bland ungdomarna som fyllde 24 år under 2011, det vill säga årskullen 1987, hade 43,6 procent börjat studera. Det är en knapp ökning, 0,6 procent, jämfört med årskullen innan. Under de senaste åren har det också blivit allt vanligare att gå vidare till högskolan direkt efter gymnasiet, alltså vid 19 års ålder. Detta beror sannolikt på de nya antagningsreglerna till högskolan som gynnar unga sökande, i kombination med en försämrad arbetsmarknad för unga.

Det är en betydligt större andel av kvinnorna än av männen som väljer högskolestudier. I årskullen 1987 hade nästan 52 procent av kvinnorna börjat studera vid 24 års ålder, men bara 36 procent av männen. En jämförelse med tidigare årskullar visar att samma mönster gällt under lång tid (se diagram nedan).

Stora skillnader i landet


Det är även stora skillnader mellan ungdomar i olika län och kommuner när det gäller högskolestudier. Uppsala och Stockholms län ligger i topp. Här har nästan varannan 24-åring börjat studera, cirka 48 procent. Därefter följer Skåne län, Kronobergs län och Västra Götalands län med 44 procent. Ungdomarna i Jämtland och på Gotland är minst studiebenägna. I dessa två län är andelen i årskullen 1987 cirka 38 procent.

Inom de flesta län är det även stora skillnader mellan olika kommuner. I till exempel Stockholms län ligger Danderyd och Lidingö i topp, med andelar på 76 respektive 72 procent, medan andelen i Upplands-Bro i samma län är 33 procent. Även i Skåne län är skillnaderna stora. I Lunds kommun har nästan 68 procent av ungdomarna födda 1987 påbörjat högskolestudier vid 24 års ålder, vilket kan jämföras med knappt 25 procent i Bjuv kommun. Andelen som söker sig till högskolan har ett starkt samband med hur många i kommunens befolkning som har en högskoleutbildning.

Påbörjad högskoleutbildning senast vid 24 års ålder, män respektive kvinnor, andel av en årskull 1980–1987

Påbörjad högskoleutbildning senast vid 24 års ålder, män respektive kvinnor, andel av en årskull 1980–1987

Mer information


Läs analysen »PDF
Analysen innehåller tabeller med statistik för samtliga län och kommuner, fördelat på kön.

Kontaktpersoner


Ingeborg Amnéus, tfn 08-563 088 09
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Annika Pontén, tfn 08-563 087 57
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-09-13
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se