www.hsv.se
2012-09-05

Blandad kvalitet på juridikutbildningarna

Högskoleverket har utvärderat samtliga utbildningar som leder till juristexamen samt närliggande huvudområden inom juridik, totalt 32 utbildningar.  Majoriteten, 18 utbildningar, får omdömet "hög kvalitet". Åtta utbildningar bedöms ha "mycket hög kvalitet", medan sex utbildningar får omdömet "bristande kvalitet".
Högskoleverket har precis avslutat en omfattande utvärdering av kvaliteten på universitetens och högskolornas utbildningar som leder till juristexamen. I utvärderingen ingår också kandidat-, magister- och masterexamen i de närliggande huvudområdena rättsvetenskap, affärsjuridik, affärsrätt, arbetsrätt, European business law, European and international tax law/international tax law, international human rights law, handelsrätt, maritime law, offentlig rätt och skatterätt. Totalt sett handlar det om 32 utbildningar vid 12 olika universitet och högskolor. Varje utbildning får ett omdöme på en tregradig skala.

Juristexamen — mycket hög kvalitet i Lund och Uppsala


Sex lärosäten erbjuder utbildningar som leder till en juristexamen. Juristutbildningen är ett av de största yrkesexamensprogrammen med drygt 7 000 studenter. Lunds universitet och Uppsala universitet får det högsta omdömet "mycket hög kvalitet". Utbildningen vid Göteborgs universitet, Umeå universitet och Örebro universitet bedöms ha "hög kvalitet", medan Stockholms universitet får omdömet "bristande kvalitet".
 
Även de övriga utvärderade huvudområdena inom juridik som har utvärderats får spridda omdömen. På listan nedan finns samtliga omdömen.

De utbildningar som får omdömet "bristande kvalitet" uppfyller inte kvalitetskraven för högre utbildning och kommer att följas upp av Högskoleverket om ett år. Om bristerna kvarstår kan universitetet eller högskolan förlora sitt examenstillstånd. De universitet och högskolor med utbildningar som får högsta omdömet uppmuntras i form av ett extra tillskott pengar av regeringen. Denna "kvalitetspeng" börjar betalas ut från och med 2013.

Mer information


Mer information om resultaten hittar du enkelt på hsv.se genom webbfunktionen Resultatsök som listar utbildningar, högskolor och omdömen.

Till Resultatsök »

Läs mer om hur utvärderingssystemet fungerar på www.hsv.se/kvalitet »

Göteborgs universitet  
Utbildning Omdöme
Juristexamen Hög kvalitet
   
Högskolan i Jönköping  
Utbildning Omdöme
Affärsjuridik – kandidatexamen Bristande kvalitet
   
Karlstads universitet  
Utbildning Omdöme
Rättsvetenskap – kandidatexamen Hög kvalitet
Rättsvetenskap – magisterexamen Bristande kvalitet
Skatterätt – magisterexamen Mycket hög kvalitet
   
Linköpings universitet  
Utbildning Omdöme
Affärsrätt – kandidatexamen Hög kvalitet
Affärsrätt – magisterexamen Mycket hög kvalitet
Affärsrätt – masterexamen Mycket hög kvalitet
   
Linnéuniversitetet  
Utbildning Omdöme
Rättsvetenskap – kandidatexamen Hög kvalitet
   
Luleå tekniska universitet  
Utbildning Omdöme
Rättsvetenskap – kandidatexamen Hög kvalitet
Rättsvetenskap – magisterexamen Hög kvalitet
   
Lunds universitet  
Utbildning Omdöme
Juristexamen Mycket hög kvalitet
European Business Law – magisterexamen Hög kvalitet
European Business Law – masterexamen Mycket hög kvalitet
European and International Tax Law – magisterexamen Hög kvalitet
Handelsrätt – kandidatexamen Hög kvalitet
International Human Rights Law – masterexamen Mycket hög kvalitet
International Tax Law – magisterexamen Hög kvalitet
Maritime Law – masterexamen Hög kvalitet
   
Stockholms universitet  
Utbildning Omdöme
Juristexamen Bristande kvalitet
   
Södertörns högskola  
Utbildning Omdöme
Offentlig rätt – kandidatexamen Bristande kvalitet
Offentlig rätt – magisterexamen Hög kvalitet
   
Umeå universitet  
Utbildning Omdöme
Juristexamen Hög kvalitet
Arbetsrätt – magisterexamen Hög kvalitet
   
Uppsala universitet  
Utbildning Omdöme
Juristexamen Mycket hög kvalitet
Handelsrätt – kandidatexamen Hög kvalitet
Handelsrätt – magisterexamen Bristande kvalitet
Rättsvetenskap – magisterexamen Bristande kvalitet
   
Örebro universitet  
Utbildning Omdöme
Juristexamen Hög kvalitet
Rättsvetenskap – kandidatexamen Hög kvalitet
Rättsvetenskap – magisterexamen Hög kvalitet
Rättsvetenskap – masterexamen Mycket hög kvalitet

Kontaktpersoner


Riitta Räty, tfn 08-563 087 69
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Maria Sundkvist, tfn 08-563 086 93
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-09-05
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se