2012-06-15

Antalet kvinnliga professorer fortsätter att öka

Professorerna är den tjänstekategori på universiteten och högskolorna där könsfördelningen är som snedast. För drygt femton år sedan utgjorde kvinnorna bara åtta procent av professorskåren, medan de 2011 var nära en fjärdedel av alla professorer. Det visar nya siffror från Högskoleverket och SCB.
Andelen kvinnliga professorer fortsätter öka sakta men säkert. Mellan 1995 och 2011 har kvinnorna ökat från åtta till 23 procent bland professorerna. Det handlar alltså om en ökning på knappt en procentenhet om året. Malmö högskola den har högsta andelen kvinnor bland professorerna, 38 procent. Därefter kommer Stockholms universitet med 28 procent. Lägst andel har Chalmers där åtta procent av professorerna är kvinnor.

Bland lektorerna som är den största personalgruppen bland dem som forskar och undervisar, är könsfördelningen jämnare; 44 procent är kvinnor, 56 procent är män. När det gäller adjunkterna är förhållandena de omvända.

Fler jobbar kvar efter 65


Allt fler, både män och kvinnor, väljer att fortsätta jobba efter att de fyllt 65 år. Bland lärarna och forskarna har andelen som är 65 år eller äldre ökat med 12 procent sedan 2010. Samtidigt har antalet anställda i åldersgruppen 24 år och yngre minskat med samma procentsats. 

Mer information


Läs det statistiska meddelandet på SCB:s webbplats »

Kontaktpersoner


Ingrid Pettersson (Högskoleverket), tfn: 08-563 87 62
e-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Sylvia Ekström (SCB), tfn: 019-71 62 69
e-post: fornamn.efternamn@scb.se
Statistiska meddelanden görs av SCB på Högskoleverkets uppdrag. SM:et om personal vid universitet och högskolor finns på scb.se.
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2012-06-15
Kontaktperson: Ingrid Pettersson, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se