www.hsv.se
2011-01-18

Listan på beslut om ämneslärarexamen

Högskoleverket har i dag beslutat om vilka lärosäten som beviljas eller får avslag på sina ansökningar om att få examinera lärare i årskurs 7—9 respektive gymnasieskolan i en rad olika ämnen.
I december förra året fattade Högskoleverket beslut om vilka högskolor och universitet som får examinera förskollärare, grundlärare och yrkeslärare. Nu släpps besluten om den nya ämneslärarexamen för lärare i årskurs 7—9 och gymnasielärare. Alla universitet och högskolor som vill examinera ämneslärare måste ansöka om tillstånd hos Högskoleverket.

Totalt 26 respektive 27 lärosäten ansökte om ett eller flera examenstillstånd för ämneslärare i årskurs 7—9 och gymnasieskolan. Beslut om examenstillstånd för Högskolan Kristianstad och Lunds universitet tas i februari. Bland dem som beviljades flest tillstånd finns Göteborgs universitet, Linköpings universitet samt Linnéuniversitetet. 
 
Regeringen fattar beslut om de ansökningar som kom från Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och Stockholms musikpedagogiska institut. Högskoleverket har dock yttrat sig om dessa ansökningar. Motiveringar till samtliga beslut och yttranden finns nedan.

Sammanställning över ämneslärarexamina årskurs 7-9 »PDF

Sammanställning över ämneslärarexamina gymnasieskolan »PDF
 

Beslut om tillstånd för ämneslärarexamen årskurs 7—9

Gymnastik- och idrottshögskolan


1 ansökan som beviljades.
JA: Idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Göteborgs universitet


20 ansökningar, samtliga beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, musik, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap.
Till beslutet »PDF

Högskolan i Borås


9 ansökningar, 4 beviljade

.


JA: Matematik, fysik, kemi, svenska
NEJ: Teknik, svenska som andraspråk, engelska, historia, religionskunskap.
Till beslutet »PDF

Högskolan Dalarna


13 ansökningar, 12 beviljade

.


JA: Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild.
NEJ: Idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Högskolan Kristianstad (Beslut fattades den 23 februari 2011)


11 ansökningar, 10 beviljade
JA: matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, geografi, hem- och konsumentkunskap
NEJ: religionskunskap
Till beslutet »PDF

Högskolan i Halmstad


10 ansökningar, 8 beviljade.
JA: Fysik, kemi, biologi, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, idrott och hälsa.
NEJ: Matematik, svenska. 
Till beslutet »PDF

Högskolan i Gävle


8 ansökningar, 6 beviljade

.


JA: Matematik, biologi, teknik, engelska, historia, religionskunskap.
NEJ: Svenska, idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Högskolan Väst


4 ansökningar, 3 beviljade

.


JA: Svenska, engelska och samhällskunskap.
NEJ: Matematik.  
Till beslutet »PDF

Karlstads universitet


15 ansökningar, 13 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, musik.
NEJ: Bild, idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Konstfack


2 ansökningar, 1 beviljad.
JA: Bild.
NEJ: Slöjd.
Till beslutet »PDF

Kungl. Musikhögskolan


1 ansökan som beviljades.
JA: Musik.
Till beslutet »PDF

KTH


1 ansökan som avslogs.
NEJ: Teknik.
Till beslutet »PDF

Linköpings universitet


16 ansökningar, samtliga beviljade

.


JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, slöjd.
Till beslutet »PDF

Linnéuniversitetet


18 ansökningar, 16 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, musik, idrott och hälsa.
NEJ: Teknik, bild.
Till beslutet »PDF

Luleå tekniska universitet


8 ansökningar, 5 beviljade.
JA: Matematik, engelska, samhällskunskap, historia, musik.
NEJ: Fysik, teknik, svenska.
Till beslutet »PDF

Lunds universitet (Beslut fattades den 23 februari 2011)


16 ansökningar, 10 beviljade
JA: fysik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, musik
NEJ: matematik, kemi, biologi, teknik, religionskunskap, geografi
Till beslutet »PDF

Malmö högskola


15 ansökningar, 10 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, idrott och hälsa.
NEJ: Teknik, svenska som andraspråk, geografi, bild, modersmålsundervisning i arabiska.
Till beslutet »PDF

Mälardalens högskola


6 ansökningar, 5 beviljade
JA: Matematik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap.
NEJ: Historia.
Till beslutet »PDF

Mittuniversitetet


11 ansökningar, 7 beviljade.
JA: Fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap, historia.
NEJ:Matematik, teknik, spanska, religionskunskap.
Till beslutet »PDF

Södertörns högskola


7 ansökningar, 5 beviljade.
JA: Svenska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi.
NEJ: Svenska som andraspråk, engelska. 
Till beslutet »PDF
 

Stockholms universitet


12 ansökningar, samtliga beviljade.
JA:Matematik, fysik, kemi, biologi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi.
Till beslutet »PDF

Umeå universitet


17 ansökningar, 11 beviljade.
JA: Matematik, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, idrott och hälsa, slöjd, hem- och konsumentkunskap.
NEJ: Svenska, tyska, spanska, franska, musik, modersmålsundervisning i samiska.
Till beslutet »PDF

Uppsala universitet


21 ansökningar, 17 beviljade.
JA:Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, modersmålsundervisning i turkiska och arabiska.
NEJ: Bild, musik, idrott och hälsa, hem- och konsumentkunskap.
Till beslutet »PDF

Örebro universitet


13 ansökningar, 3 beviljade.
JA: Samhällskunskap, historia, idrott- och hälsa.
NEJ: Matematik, kemi, biologi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, religionskunskap, bild, musik, hem- och konsumentkunskap.
Till beslutet »PDF

Beslut om tillstånd för ämneslärarexamen gymnasieskolan

Dans- och cirkushögskolan


1 ansökan som beviljades.
JA: Dans.
Till beslutet »PDF

Gymnasik- och idrottshögskolan


1 ansökan som beviljades.
JA: Idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Göteborgs universitet


24 ansökningar, 23 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, italienska, latin, samhällskunskap, historia, filosofi, religionskunskap, geografi, bild, musik, teater, idrott- och hälsa.
NEJ: Dans.
Till beslutet »PDF

Högskolan i Borås


2 ansökningar, 1 beviljad.
JA: Kemi.
NEJ: Matematik.
Till beslutet »PDF

Högskolan Dalarna


13 ansökningar, 10 beviljade.
JA: Svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, bild.
NEJ: Matematik, geografi, idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Högskolan Kristianstad  (Beslut fattades den 23 februari 2011)


10 ansökningar, 4 beviljade
JA: biologi, naturkunskap, samhällskunskap, historia
NEJ: matematik, fysik, kemi, svenska, engelska, psykologi
Till beslutet »PDF

Högskolan i Halmstad


8 ansökningar, 6 beviljade.
JA: Naturkunskap, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap.
NEJ: Svenska, idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Högskolan i Gävle


5 ansökningar, 3 beviljade
JA: Matematik, engelska, religionskunskap.
NEJ: Svenska, idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Högskolan Väst


4 ansökningar, 3 beviljade.
JA: Svenska, engelska, samhällskunskap.
NEJ: Matematik.
Till beslutet »PDF

Karlstads universitet


16 ansökningar, 14 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, musik.
NEJ: Bild, idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF

Konstfack


1 ansökan som beviljades.
JA: Bild.
Till beslutet »PDF

Kungl. Musikhögskolan


1 ansökan som beviljades.
JA: Musik.
Till beslutet »PDF

KTH


4 ansökningar, samtliga beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi och teknik.
Till beslutet »PDF

Linköpings universitet


17 ansökningar, samtliga beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, filosofi, religionskunskap, geografi.
Till beslutet »PDF

Linnéuniversitetet


20 ansökningar, 18 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, psykologi, religionskunskap, geografi, musik, idrott och hälsa.
NEJ: Teknik, bild. 
Till beslutet »PDF
 

Luleå tekniska universitet


9 ansökningar, samtliga beviljade.
JA: Matematik, fysik, teknik, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, musik, dans.
Till beslutet »PDF

Lunds universitet (Beslut fattades den 23 februari 2011)


20 ansökningar, 11 beviljade
JA: fysik, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, italienska,  samhällskunskap, historia, musik
NEJ: matematik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, filosofi, psykologi, religionskunskap, geografi
Till beslutet »PDF

Malmö högskola


14 ansökningar, 8 beviljade.
JA: Matematik, naturkunskap, svenska, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, idrott- och hälsa.
NEJ: Fysik, kemi, biologi, svenska som andraspråk, bild, modersmålsundervisning i arabiska.
Till beslutet »PDF
 

Mälardalens högskola


6 ansökningar, 4 beviljade.
JA: Svenska, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap.
NEJ: Matematik, historia.
Till beslutet »PDF
 

Mittuniversitetet


12 ansökningar, 8 beviljade.
JA: Fysik, kemi, biologi, svenska, engelska, samhällskunskap, historia.
NEJ: Matematik, teknik, spanska, religionskunskap.
Till beslutet »PDF
 

Södertörns högskola


4 ansökningar, samtliga beviljade.
JA: Svenska, samhällskunskap, historia, religionskunskap. 
Till beslutet »PDF
 

Stockholms universitet


16 ansökningar, 13 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, spanska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi.
NEJ: Filosofi, psykologi, företagsekonomi.
Till beslutet »PDF
 

Umeå universitet


15 ansökningar, 9 beviljade.
JA: Matematik, svenska som andraspråk, engelska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, bild, idrott och hälsa.
NEJ: Svenska, tyska, spanska, franska, musik, modersmålsundervisning i samiska. 
Till beslutet »PDF

Uppsala universitet


24 ansökningar, 18 beviljade.
JA: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, naturkunskap, svenska, svenska som andraspråk, engelska, tyska, spanska, franska, samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi, modersmålsundervisning i turkiska och arabiska.
NEJ: Filosofi, psykologi, bild, musik, idrott och hälsa, företagsekonomi. 
Till beslutet »PDF
 

Örebro universitet


12 ansökningar, 3 beviljade.
JA: Samhällskunskap, historia, idrott och hälsa.
NEJ: Matematik, kemi, biologi, svenska, svenska som andraspråk, engelska, bild, musik, teater.   
Till beslutet »PDF

Förslag till regeringsbeslut om tillstånd för ämneslärarexamen årskurs 7—9


 

Högskolan Jönköping


(15 ansökningar, 4 föreslagna beviljade)
JA: Samhällskunskap, historia, religionskunskap, geografi.
NEJ: Matematik, fysik, kemi, biologi, teknik, svenska, engelska, tyska, spanska, bild, idrott och hälsa.
Till beslutet »PDF
 

Stockholms musikpedagogiska institut


(1 ansökan som föreslås avslås)
NEJ: Musik.
Till beslutet »PDF
 

Förslag till regeringsbeslut om tillstånd för ämneslärarexamen gymnasieskolan


 

Chalmers tekniska högskola


(4 ansökningar, samtliga föreslagna beviljade)
JA: Matematik, fysik, kemi, teknik.
Till beslutet »PDF

Högskolan Jönköping


(12 ansökningar, 3 föreslagna beviljade)
JA: Samhällskunskap, historia, religionskunskap.
NEJ: Matematik, fysik, kemi, biologi, naturkunskap, svenska, engelska psykologi, företagsekonomi.
Till beslutet »PDF

Kontaktpersoner


Jana Hejzlar, 08-563 088 19
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Joakim Palestro, 08-563 086 08
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se

Fakta om de nya lärarexamina

Den nuvarande lärarexamen ersätts med fyra nya:

  • Förskollärarexamen
  • Grundlärarexamen
  • Ämneslärarexamen
  • Yrkeslärarexamen

Grundlärarexamen består av:

  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem
  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1—3
  • Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4—6
 
Ämneslärarexamen består av:
  • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7—9
  • Ämneslärarexamen gymnasium med inriktning mot arbete i gymnasieskolan
 
Universiteten och högskolorna kan årligen ansöka om att få utfärda de olika lärarexamina. Första ansökningsomgången avslutades den 28 juni 2010. Då ansökte 29 lärosäten om 149 examenstillstånd.

Mer information om de nya lärarutbildningarna och om möjligheterna till nya ansökningar finns under fliken Kvalitet »

Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-06-22
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se