www.hsv.se
2011-02-21

Ännu fler vill skriva högskoleprovet

Det stora intresset för högskoleprovet håller i sig. Över 70 000 personer har anmält sig till vårens prov som skrivs lördagen den 2 april, en ökning med fem procent jämfört med toppnoteringen förra våren. Det här är sista chansen att skriva provet i nuvarande form. Till hösten införs det nya högskoleprovet med fler uppgifter och med större jämvikt mellan kvantitativa och verbala uppgifter.
Förra våren ökade antalet anmälda till högskoleprovet kraftigt, med över 30 procent jämfört med våren 2009. Men den här våren lockar provet ännu fler deltagare — drygt 70 000 personer har anmält sig, nästan fem procent fler än toppnoteringen förra våren. Inte sedan 1998 har intresset varit så stort. Stockholms universitet står för den största ökningen, drygt 13 procent. Därefter följer Uppsala universitet och Linköpings universitet, drygt 8 procent. Vid nio lärosäten minskar antalet anmälningar.

Statistik från Verket för högskoleservice, som tar emot anmälningarna, visar att majoriteten av de som anmält sig är 24 år eller yngre. Könsfördelningen är jämn, 51 procent kvinnor och 49 procent män. 
 
— Det är roligt att antalet anmälda fortsätter att öka totalt i landet och på de flesta lärosäten. Det visar på ett fortsatt stort intresse för högskolestudier i Sverige. Vi trodde att toppen var nådd förra våren men så var inte fallet, säger Per Zettervall, chef för systemförvaltningen vid VHS.

Nytt högskoleprov införs i höst


För knappt ett år sedan beslutade Högskoleverket, som ansvarar för att ta fram högskoleprovet, att provet ska göras om. Det har sett likadant ut de senaste femton åren med tyngdpunkt på verbala uppgifter, som till exempel läs- och ordförståelse. Vid nästa provtillfälle, i oktober, införs det nya högskoleprovet med åtta delprov i stället för dagens fem. Kvantitativa uppgifter, som matematik och kvantitativa jämförelser, kommer nu att uppta lika stor del som de verbala uppgifterna. Syftet med ett förnyat högskoleprov är att provet bättre ska förutse hur studenten kommer att klara sin högskoleutbildning.

— Att öva på gamla prov är bästa sättet att förbereda sig. På studera.nu finns övningsprov både inför vårens och höstens prov. Inför det nya provet i höst rekommenderar jag att man bland annat repeterar gymnasiematematiken, säger Johanna Sigalit, handläggare på Högskoleverket.

Antal anmälda våren 2011 vid respektive universitet/högskola

Region VT 2010 VT 2011 Förändring VT2010-VT2011 (antal) Förändring VT2010-VT2011 (procent)
Göteborgs universitet 8 467 8 553 86 1,02
Lunds universitet 7 453 7 729 276 3,70
Linköpings universitet 3 281 3 553 272 8,29
Stockholms universitet 16 216 18 352 2 136 13,17
Högskolan i Gävle 1 706 1 805 99 5,80
Uppsala universitet 2 780 3 017 237 8,53
Mälardalens högskola 3 098 2 915 -183 -5,91
Högskolan i Skövde 1 651 1 517 -134 -8,12
Högskolani Halmstad 1 531 1 516 -15 -0,98
Mittuniversitet 1 980 1 974 -6 -0,30
Luleå tekniska universitet 1 446 1 355 -91 -6,29
Örebro universitet 1 782 1 886 104 5,84
Högskolan Dalarna 1 619 1 593 -26 -1,61
Högskolan Kristianstad 1 159 1 199 40 3,45
Högskolan i Jönköping 2 268 2 345 77 3,40
Högskolan Väst 1 638 1 729 91 5,56
Linnéuniversitetet 2 422 2 405 -17 -0,70
Högskolan i Borås 1 304 1 234 -70 -5,37
Blekinge tekniska Högskolan 993 916 -77 -7,75
Umeå universitet 2 188 2 309 121 5,53
Högskolan på Gotland 306 309 3 0,98
Karlstads universitet 1 703 1 824 121 7,11
Totalt 66 991 70 035 3 044 4,54
         
Könsfördelning totalt VT 2010 VT 2011 Förändring VT2010-VT2011 (antal) Förändring VT2010-VT2011 (procent)
Kvinnor 33 749 36 016 2 267 6,72
Män 32 916 33 658 742 2,25
Odef. (ej svenskt pnr) 326 361 35 10,74
         
Åldersfördelning totalt VT 2010 VT 2011 Förändring VT2010-VT2011 (antal) Förändring VT2010-VT2011 (procent)
Under 25 år 52 578 55 730 3 152 5,99
25 - 34 år 10 675 10 555 -120 -1,12
Över 34 år 3 738 3 750 12 0,32

Kontaktpersoner


Högskoleverket: Johanna Sigalit, tfn 08-563 086 85
Verket för högskoleservice: Per Zettervall, tfn 08-725 96 35
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-05-04
Kontaktperson: Kristin Wengerholt, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se