www.hsv.se
2011-11-24
Stort tapp på masterprogrammen hösten 2011:

60 procent färre utländska nybörjare

Antalet nybörjare bland högskolestudenterna är fortsatt många, men minskade något läsåret 2010/11 jämfört med förra läsåret. Minskningen fortsätter hösten 2011, och då handlar det framför allt om ett vikande intresse bland de inresande studenterna. På master- och magisterprogrammen är detta särskilt märkbart.
Läsåret 2010/11 var mer än en fjärdedel av alla nybörjare inresande studenter som genom utbytesprogram eller på egen hand började vid något av universiteten och högskolorna. I antal handlade det om 29 500 personer, vilket är mer än någonsin tidigare.

Sedan höstterminen 2011 måste free-moverstudenter (studenter som kommer till Sverige på egen hand för att studera) från länder utanför EU/EES och Schweiz betala avgifter för högskolestudier i Sverige. Som en följd av detta har de inresande nybörjarna minskat med nästan 30 procent. På masterprogrammen, som hösten 2011 minskar i popularitet för första gången sedan de infördes, är minskningen särskilt kännbar — de inresande nybörjarna är nu 60 procent färre jämfört med förra hösten. Men även på magisterprogrammen har man tappat mer än hälften av de inresande nybörjarna.   

Åren innan studieavgifterna infördes var andelen free-moverstudenter från länder utanför EU/EES och Schweiz ungefär en tredjedel av de inresande nybörjarna. Nu, höstterminen 2011, är de uppskattningsvis bara en tiondel. Den 15 oktober hade 1 311 studenter — 635 kvinnor och 676 män — betalat studieavgifter. Flest finns vid Lunds universitet, nästan 200 personer.

Färre nybörjare på lärarprogram


Hösten 2011 startade fyra nya lärarutbildningar: förskollärare, grundlärare, yrkeslärare och ämneslärare. Jämfört med hösten 2010 har lärarutbildningarna sammantaget 15 procent färre nybörjare hösten 2011. En utbildning som ökar är däremot läkarutbildningen som har 15 procent fler nybörjare.

Mer information


Läs analysen »PDF

Kontaktpersoner


Ingeborg Amnéus, tfn: 08-563 088 09
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
 
Annika Pontén, tfn: 08-563 087 57
E-post: fornamn.efternamn@hsv.se
Bookmark and Share
Senast uppdaterad: 2011-11-24
Kontaktperson: Linnea Bolter, e-post enligt fornamn.efternamn@hsv.se